Charakteristika firmy

  • firma vznikla v roce 1989
  • je zaměřena na vybavování interiérů pracovišť lékařů a sester, laboratoří a lékáren včetně sociálního zázemí
  • zakázky řeší individuálně a komplexně: zpracování projektu, výroba, dodávka a montáž interiéru
  • spolupracuje s dodavateli zdravotnické technologie, konzultuje požadavky lékařů
  • pro výrobu nábytku používá komponenty předních evropských firem, klade důraz na design a ergonomii, je v dané oblasti profesionál
  • je charakterizována úsilím o kvalitní provedení interiéru
  • je schopna vyrobit nábytek na úrovni ekonomické, standardní i nadstandardní, při zachování profesionální úrovně
  • působí po celém území České republiky
  • dodací lhůty: cca 6 týdnů od podepsání Smlouvy o dílo
  • cenová úroveň: individuální dle rozsahu, výrobní náročnosti, velikosti a charakteru zařízení